Evde gürültü yapmanın cezası 1.450 TL

Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ kapsamında 2018 yılında uygulanacak gürültü cezaları belli oldu.

 
 

Sözlük

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile 2018'de uygulanacak gürültü cezaları açıklandı. 2018 tarifesine göre evde gürültü yapmanın cezası 1.450 TL oldu.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 11 Kasım 2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca ikibin onyedi senesi için tekrar değerleme oranı yüzde 14,47 olarak tespit edildi.

Gürültü yapmanın cezası artıyor

Çevre Yasasına göre insanların huzur ve sükununu,beden ve ruh sağlığını bozacak halde yönetmelikle belirlenen standartlar üstünde gürültü çıkarılması yasak oluyor.

Fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gereken önlemlerin alınması gerekiyor. Fakat bu yasağa uymayan ve önlemleri almayan kişi ve kuruluşlara para cezası kesiliyor.

1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla geçerli olacak tarifeye göre konutlar için gürültü cezası 1.450 TL oldu.

İşyerleri ve atölyeler için kanunda dört bin TL olan gürültü cezası 9 bin 719 TL oldu. Fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için ise ceza miktarı 29 bin 173 TL'ye yükseldi.

Emlak Mimar