Emsal kira vergisi nasıl ödenir?

Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” esas alınıyor. Peki, emsal kira vergisi nasıl ödenir?

 
 

Sözlük

Kira bedelinin hiç olmaması yahut düşük olması durumunda, “örnek kira bedeli” esas alınıyor. Buna göre örnek kira bedeli üstünden kira gelir vergisi ödemesi yapılıyor.

Buna göre; Gayrimenkulün ücretsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması, kiraya verilmiş olan gayrimenkulün kira bedelinin örnek kira bedelinden düşük olması hallerinde örnek kira bedeli esası uygulanacaktır. Kiraya verilmiş olan bina ve arazilerde örnek kira bedeli, var ise yetkili özel makamlarca yahut mahkemelerce saptanmış kira bedeli oluyor.

Bina veyahut arazi için kira takdiri 3802 tespiti yapılmamış ise örnek kira bedeli, emlak vergisi değerinin yüzde 5’idir.

Bina yahut arazi dışında kalan mal ve haklarda örnek kira bedeli, bunların maliyet ücretinin yüzde 10’udur. Bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlemesi hakkındaki hükümlerine bakılırsa belli edilen değerlerinin yüzde 10’udur.

Misal

Bayan (A), 2015 senesinde emlak vergisi değeri 200.000 TL olan bir apartman dairesini ücretsiz olarak arkadaşının kullanımına bırakmıştır. Bu halde, mükellefin kira geliri elde etmediği durumda, örnek kira bedeli hesaplaması ve bulunacak tutar kadar kira geliri elde etmiş sayılması gerekir

Örnek kira Bedeli: 200.000 x %5 = 10.000 TL olabilecektir. Bu tutar, beyan edilmesi gerekli olan gelir olarak dikkate alınacaktır.

Aşağıdaki kısımda belirtilmiş olan hallerde ise örnek kira bedeli esası uygulanmaz:

- Boş kalan gayrimenkullerin korunması amaçlı ücretsiz olarak başkalarının

ikametine bırakılması,

-meskenlerin mal sahiplerinin çocuklarının, anne ve babalarının ya da

kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi, (lakin, bu kimselerin her birinin ikametine birden çok konut tahsis edilmişse bu evlerin yalnız birisi için örnek kira bedeli hesaplanmaz. Misal olarak, mal sahibi baba, çocuğunun ikametine iki adet gayrimenkul tahsis etmişse yalnızca bir adet gayrimenkul için örnek kira bedeli hesaplanmayıp diğeri için örnek kira bedeli hesaplanacaktır.)

- Mal sahibi ile beraber akrabaların da benzer evde veyahut dairede ikamet etmesi,

- Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılmış olan kiralamalar.

Emlak Mimar