Emlakçılık Yasası

Taşınmaz mal alıcıları ile satıcılarını biraraya getiren emlakçılar ile ilgili esaslar Borçlar Kanunu'nda düzenleniyor. İşte Emlakçılık Yasası..

 
 

Sözlük

Taşınmaz mal alıcıları ile satıcılarını biraraya getiren emlakçılar, taşınmaz mülklerin daha hızlı biçimde alıcısına ulaşması için görev alıyor. Bu anda alıcı ile satıcı arasında anlaşılan satış bedeli üstünden emlakçılar belli oranda komisyon talep ediyor.

Emlakçılık hakkında esaslar, Borçlar Kanunu'nda Simsarlık Sözleşmesi adı altında düzenleniyor. Benzer zamanda Bakanlık Emlakçılık hakkında yeni yasa hazırlığı içinde

Emlakçılık Yasası:

A. Tanımı ve hali

MADDE 520- Simsarlık sözleşmesi, simsarın taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkânının hazırlanmasını veyahut kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması hâlinde ücrete hak kazandığı sözleşmedir.

Simsarlık sözleşmesine, kural olarak vekâlete ilişkin hükümler uygulanmaktadır

Taşınmazlar konusundaki simsarlık sözleşmesi, yazılı biçimde yapılmadıkça geçerli olmaz.

B. Ücret

I. Hak etme zamanı

MADDE 521- Simsar, fakat yaptığı faaliyet nihayetinde sözleşme kurulursa ücrete hak kazanır.

Simsarın faaliyeti nihayetinde kurulan sözleşme geciktirici koşula bağlanmışsa ücret, koşulun gerçekleşmesi hâlinde ödenir.

Simsarlık sözleşmesinde simsarın yapacağı giderlerin kendisine ödeneceği kararlaştırılmışsa, simsarın faaliyeti sözleşmenin kurulmasıyla sonuçlanmamış olsa bile giderleri ödenir.

II. Ücretin belirlenmesi

MADDE 522- Ücret, belirlenmemişse tarifeye, tarife yoksa teamüle göre ödenir.

III. Simsarın haklarını kaybetmesi

MADDE 523- Simsar, üstlendiği borcuna aykırı davranarak diğer tarafın menfaatine hareket eder ya da dürüstlük kurallarına aykırı olarak diğer taraftan ücret sözü alırsa, ücrete ve yaptığı giderlere ilişkin haklarını kaybeder.

IV. Evlenme simsarlığı

MADDE 524- Evlenme simsarlığından doğan ücret hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz.

V. Ücretten indirim

MADDE 525- Sözleşmede aşırı bir ücret kararlaştırılmışsa, borçlunun istemi üstüne, bu ücret hâkim tarafından hakkaniyete münasip olarak indirilebilir.

Emlak Mimar