Eksedra nedir?

Yarım daire planlı, bazen üstü kubbeli, ana yapıya birleştirilen mimari öğe.

Mimarlık

Ya da Antikçağ'da karşılıklı konuşmalar için ayrılmış, oturaklarla donatılmış mekandır.

Çoğu zaman, üstü kubbe örtülü, yarim daire planlı, kendisinden daha genis bir mekana bagli mimari mekan parçasıdır.

Bu günlerde kavisli bank için de bu isim kullanılır

Gazete bulmacalarında karşımıza şu soruyla çıkar:

- Yarım daire 3802 dikdörtgen biçiminde, heykel koymaya 3802 oturmaya yarayan yüksekçe mimari mekân elemanı; nedir?

Misal vermek gerekirse:

Antik Roma'da İmparator Augustus tarafından Roma kentinde inşaa ettirilen bir İmparatorluk forumu olan Augustus Forumu'nda da eksedra vardır. Eksedra, Forumda yer almakta olan heykellerin çoğunun bulunmuş olduğu yerdi. Bütün Romalı kahramanların mermer ve bronzdan yapılmış heykelleri Forumun sol bölümünde ve sol eksedra içerisinde yer alıyordu.

İngilizcesi:

exedra.

Eksedra nedir? - emlakmimar.com

Emlak Mimar