Devremülkten nasıl vazgeçilir?

Devremülk satın alan kimseler tesis sahibi ile de bir sözleşme imzalıyor. Peki, bu sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmeden vazgeçmek mümkün mü? Devremülkten nasıl vazgeçilir?

 
 

Sözlük

Tüketicinin, belirlediği tarihlerde yılın 10-14 günlük ya da daha uzun diliminde satın aldığı konut ve tatil amacı ile taşınmazlara devremülk deniyor.

Devremülk satın alan kimseler tesis sahibi ile de bir sözleşme imzalıyor. Peki, bu sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmeden vazgeçmek mümkün mü?

Devremülk sözleşmesi imzalayan tüketicilerin yasal olarak vazgeçme hakları da bulunmakta. Peki, devremülkten nasıl vazgeçilir?

İlgili yönetmelik gereğince tüketiciler, sözleşmelerin kurulmasından başlayarak on dört günün içerisinde bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahip oluyor.

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi dolmadan, şahsi hakka konu ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için yazılı olarak yahut kalıcı veri saklayıcısı ile ayni hakka konu taşınmaza ilişkin sözleşmelerde ise noterlikler ile satıcı yahut sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

Satıcı yahut sağlayıcı, Ek-6’da yer almakta olan cayma formunu, sözleşmenin kurulduğu anda yazılı olarak veyahut kalıcı veri saklayıcısıyla tüketiciye vermek zorundadır.

Tüketici, cayma hakkını kullanırken Ek-6’da yer almakta olan cayma formunu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.

Devre tatil, uzun bir zaman tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle beraber düzenlenmiş olan tekrar satış, değişim ve ilgili diğer bütün sözleşmeler, cayma hakkının kullanılması ile beraber hiçbir cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın kendi kendine sona erer.

Emlak Mimar