Devremülk aldığınızda haklarınız neler

Devremülk sisteminde, tapu sözleşmesi yapılır. Devre mülkü alan kişi; kiralama, devretme, miras bırakma, satma veya bir başkasını gönderme haklarına s...

 
 

Emlak Rehberi

Devremülk aldığınızda haklarınız nelerkonusunda, yasaların belirlediği devremülk sözleşmesi bulunuyor. Devremülk satışı firma ve mülkü satın alan kişi arasında yapılır. Devremülk genel olarak, yılın belirli günlerinde kullanım hakkı veren mülk satış sistemi olarak bilinir. Alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşmaya, devremülk sözleşmesi denilir.

Devremülk sisteminde, tapu sözleşmesi yapılmaktadır. Devre mülkü alan kişi; kiralama, devretme, miras bırakma, satma veyahut bir başkasını gönderme haklarına sahip olur. Devremülk sözleşmeleri, her işletme ve tesisin sunduğu imkanlar ve kurallara göre, sözleşmede belirlenen halde yapılmaktadır. O neden ile devremülk satın alımlarında, sözleşmelerin, yasal evrakların incelenmesi, devre mülkün iyi araştırılması gereklidir.

Devremülk hükümleri

Devremülkler hakkında yapılmış olan sözleşmeler, aşağıda belirtildiği biçimde oluşturulur;

 • Devre mülk satışlarıyla birlikte, satın alan kişi ana yapıya, demirbaşlara, ortak kulanım alanları ve sitelerin tüm tesislerine güzel ve özenli şekilde bakmalıdır. Projede yer aldığı gibi yapıda değişiklikler yapılmadan, sözleşme gereğince korunma sağlanmalıdır.
 • Tesis olan devre mülk sistemlerinde, tesisler ve etkinlik alanlarından istifade etme hakları, sözleşmede belirlendiği gibi sağlanır. Devre mülk sahibi, satış, kiralama, devretme ve miras gibi seçeneklerle bir başkasına devrettiğinde de devre mülk sözleşmesinde yer aldığı şekilde, tesisten kullanım hakları sağlanır.
 • Bahsedilen ve satın alımı yapılan devremülkün; yılın hangi dönemlerinde ve ne kadar süre ile kullanılabileceğini belirten, devre mülk tesisi adresinin ve tapu bilgilerinin yer aldığı belgede, devremülk hakkı satış sözleşmesi yapılır.
 • Devremülk satın aldığınızda haklarınız neler konusunda bilinmesi gereken diğer bir madde ise; ana yapı, ortak kullanım alanları, demirbaşlar ve tesislerin temel kullanım alanlarında, oluşan yapısal bozukluklar, tadilat gerektiren ve kullanımdan ötürü zarar görmüş yapıların onarılması, devre mülk sahibi tarafından karşılanır. Yapılan hasar devre mülk malikince giderilir ve kullanım dönemi sonunca düzenlenmiş şekilde teslim etmeleri gereklidir.
 • Devre mülkü satın alan kişi mülkiyet paylarını satmak istese, yeni satın alan kişi öncelikle şufa hakkını kullanabilmektedir.
 • Müşterek mülkiyet payı, devrelerin sayısı ve süreleriyle tesisten, devremülkten istifade etme hakkı, taraflarca serbest şekilde belirlenir.
 • Devremülk hakları, başkasına devredilebilir veya mirasçılara intikal eder.
 • Devremülklerde evcil hayvanlar kabul edilmez. Toplu yaşam gereği ve sözleşmede belirlenen şekilde, tüm devre mülk sahipleri özen göstermeli ve başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanım haklarından faydalanmalıdırlar.
 • Ödemesi devam eden devre mülklerde Kat Mülkiyeti Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’na göre belirlenen şekilde devre mülk haklarından faydalanım sağlanır.
 • Devremülk hakkı dönem sonu, sözleşmede belirtileri ve yılın dönemlere ayrılması şeklinde belirlenir. Devremülk aldığınızda haklarınız neler ve ne şekildedir, tüm esaslar devre mülk satış sözleşmesinde belirtilir.
 • İntifa, sükna, şerh gibi haklar, devre mülkü satın alan kişi tarafından istenirse başkasına devredilebilir.
 • Devremülk hakkını satın alan kişi, mülk kullanım hakkını bir başkasına devredebilir.
Emlak Mimar