Döviz kira geliri vergisi nasıl ödenir 2018?

Yabancı para üzerinden gayrimenkulünü kiraya vererek gelir elde eden kimseler nasıl vergilendirilecek? İşte döviz kira gelirinin vergisi 2018..

 
 

Sözlük

Gayrimenkul kiralamalarından elde edilen gelirler, vergiye bağlı tutuluyor. Beyan esasına dayalı kira gelir vergisi için istisnadan yüksek gelir elde eden kimseler vergi mükellefi oluyor ve gelirini beyan etmeleri gerekiyor.

Kira gelir vergisi beyanname zamanı 1 Mart'ta başladı. Beyannameler en son 26 Mart akşamına kadar verilebilecek. Vergide ilk vade ödemeleri 1-31 Mart tarihleri aralığında, ikinci taksit ödemeleri ise 1-31 Temmuz tarihleri aralığında yapılabilecek.

Kira bedelinin nakden tahsil edilmesi

Kira bedelinin nakden tahsil edilmesi, kiranın Türk parası ya da yabancı para ile ödenmesini ifade ediyor. Alınan çek bedelleri de nakden tahsilat sayılıyor. Mükellefler tarafından o seneye veyahut geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira değerleri, tahsil edildiği yılın hasılatı oluyor.

Örnek verilecek olursa; 2014, 2015 ve 2016 yılları kira gelirleri topluca 2017 senesinde tahsil edilirse, 2017 senesinin geliri olarak dikkate alınıyor. 2018'de ise beyan edilmesi gerekiyor.

Gelecek yıllara ait olup, peşin tahsil edilen kira değerleri, ödemenin yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak kabul edilmekte

Örnek verirsek; 2017, 2018 ve 2019 yılları kira gelirleri topluca 2017 senesinde tahsil edilirse, her seneye ait kira bedeli ilgili senede beyan edilecektir.

Peki, döviz kira gelirinin vergisi 2018 nasıl beyan edilir? Döviz kira geliri vergisi nasıl ödenir 2018?

Döviz kira geliri vergisi nasıl ödenir 2018?

Döviz cinsinden kiraya verme işlemlerinde tahsilatın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınmak suretiyle gayri safi hasılat belirleniyor.

Emlak Mimar