Bina su deposu

Suyu kapalı ve temiz bir ortamda tutan ve şebeke suyundaki akışın kesilmesi halinde başvurulan araçtır.

Mimarlık

Bina su depoları nasıl yapılardır?

Binalarda su depoları daha önceleri bina içinde, zemin katta yalıtımsız bir odada, kapıcı dairesinde, kazan dairesinde ve ayrıca kömürlükteydi. Beton duvarda sızmalar yaparak dayanıklılığı düşürdü.

Daha sonrasında bu depolar, çatı katına taşındı. Binanın direncini zayıflatacak sızıntının önlenmesi için de su deposunun bulunmuş olduğu alan fayansla döşenmeli yahut membran malzeme ile kaplanmalıydı.

17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’nden sonra Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde 2000 senesinde yapılmış olan değişiklikle “Su depoları, gereken drenaj ve yalıtım tedbirleri alınmak suretiyle binanın bodrum 3802 çatı katında tertiplenebileceği gibi, benzer şartları taşımak kaydıyla, bina alanı dışında ön, yan ve arka bahçelerde toprağa gömülü biçimde de yerleştirilebilir” denildi.

Su depoları ve özellikleri nedir?

Su deposu; suyu kapalı bir yapıda tutan araçtır. Binalarda su depolamaya yarar. Suların kesik olduğu devirlerde su depoları devreye girer. Su depolarının birden daha çok çeşidi mevcuttur. Bunlar: polyester su deposu, polietilen su deposu ve mavi dikey su deposu.

Su depoları yalnızca bir varilden ibaret değildir. Kullanım amacına göre çokca özelliği vardır. Su depolarının bazı bölgeleri mevcuttur.

Su depolarının bölümleri:

1. Su giriş ağzı ve seviye flatörü

2. Su çıkış ağzı

3. Taşma ağzı ve taşma borusu

4. Boşaltma ağzı

5. Seviye göstergesi ve vanaları

6. Alt bakım kapağı

7. Üst bakım kapağı

8. Havalandırma ağzı

9. Modül plaka

Uygun ve sağlıklı koşullarda su depolamak için neler gereklidir?

Depolanan su münasip ve sağlıklı biçimde depolanmazsa eğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün bu konu hakkında belli kriterleri vardır. Şöyle ki;

Bina su deposu - emlakmimar.com

Yukarıda bahsi geçen kriterlerde su depolamak için ise şunları yapmak gerekir:

1. Bina su deposunun münasip periyotlarda temizliği sağlanmalıdır.

2. Su kesintisi olduğu zaman, su depoda bekletilmeden verilmelidir.

3. Deponun suyun özelliğini bozabilecek malzemeden yapılmamış olması gerekir.

4. Depo içerisinde yer almakta olan boru bağlantılarında sızıntının olup olmadığı kontrol edilmelidir.

5. Belli aralıklar ile depo suyundan alınmak suretiyle analiz yapılmalıdır.

Bina su depolarının niteliği nasıl olmalıdır?

Su depolarının niteliği 17 Şubat 2005 senesinde 25730 sayılı İnsani Tüketim Amacıyla Sular Hakkında Yönetmelik ile belirtildi. Yönetmeliğe göre bina su depolarında dikkatli olunması gerekli olan unsurlar şöyle:

1. Depoların iç yüzeyinde suyun niteliğini bozmayacak malzemeler ile yapılmış olması lazım.

2. Deponun içerisinde sabit bir merpen olmalıdır.

3. Su analizi yapmak için gereken tertibat sağlanmalıdır.

4. Deponun başka bir binaya bitişik yapılmaması ve çatısının olmaması gerekmektedir

5. Depo gözlerinin havalandırılması yapılmalıdır.

6. Depoya dışarıdan yabancı ürünlerin girmesini engelleyen havalandırma bacaları kullanılmalıdır.

Emlak Mimar