Beton Teknolojisi dersi nedir?

Üniversitelerin mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümlerinde ve yüksekokullarında okutulan derstir. Beton Teknolojisi dersi, ilk iki yılda okutulur.

 
 

Sözlük

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü’nün Beton Teknolojisi dersinin içeriği nedir?

Dersin Adı:İleri Beton Teknolojisi

Dersin İçeriği:Genel Beton, dürabilite ve korozyon, hazır beton ve kalite güvence sistemi, betonun taşınması, pompa betonu, sıcak havada beton, soğuk havada beton, beton katkıları, reoloji ve kendiliğinden yerleşen beton, mineral katkılar, kür, hafif beton, beton dayanımının belirlenmesi, onarım ve güçlendirme

Dersin Gayesi

1. Dürabilite ve korozyon.

2. Hazır beton ve kalite güvence sistemi.

3. Sıcak ve soğuk havada betonun taşınması ve pompalanması.

4.Mineral katkılar, beton katkıları, reoloji ve kendi kendine yerleşen beton, mineral katkılar, kür, hafif beton.

5.Tahribatsız deneyler, onarım ve güçlendirme.

Beton Teknolojisi dersinin katkıları nelerdir?

Dersin Öğrenme Çıktıları:Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler şu bilgileri alırlar:

1. Genellikle beton kavramı

2. Dürabilite ve korozyon

3. Hazır beton kavramı

4. Kalite güvence sistemi kavramı

5. Sıcak ve soğuk havada beton

6. Kimyevi beton katkıları

7. Kendi kendine yerleşen beton

8. Mineral katkılar

9. Hafif beton

10. Tahribatsız yöntemler, onarım ve güçlendirme

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar)

a- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları hakkında mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik sorunlarını modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

b- Mühendislik sorunlarının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

c- Karmaşık bir sistemi, prosesi, cihazı ya da ürünü gerçekçi kısıtlar ve şartlar altında, belli gereksinimleri karşılayacak halde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yollarını uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve şartlar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre problemleri, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

d- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin şekilde çalışabilme becerisi; kişisel çalışma becerisi.

e- Karmaşık mühendislik sorunlarını saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla münasip analiz ve modelleme yollarını seçme ve uygulama becerisi.

f- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

g- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; minimum bir yabancı dil bilgisi.

h- Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üstündeki etkileri ile çağın problemleri hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

i- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini devamlı yenileme becerisi.

j- Proje yönetimi ile risk yönetimi ve farklılık yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

k- Mühendislik uygulamaları için gereken olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanma becerisi.

Beton Teknolojisi dersi Uludağ Üniversitesi’nde nasıl uygulanıyor?

Ders, Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü, İnşaat Teknolojisi programı dahilinde görülüyor;

BETON TEKNOLOJİSİ

Dersin Öğrenme Kazanımları:

1 Bu ders ile öğrenci, sipariş edilen betonu standartlarına münasip üretim aşamalarının denetimi yapabilecektir

2 Standartlarına münasip çimento deneylerini yapabilecektir

3 Standartlarına münasip agrega deneylerini yapabilecektir

4 Standartlarına münasip beton deneylerini yapabilecektir

5 Standartlarına münasip beton katkılarını kullanabilecektir

6 Standartlarına münasip beton naklini yapabilecektir

7 Standartlarına münasip beton dökümünü yapabilecektir

8 Standartlarına münasip beton bakımını yapabilecektir

9 Standartlarına münasip beton kalıp sökümünü yapabilecektir

10 Beton sınıflarının test deney sonuçlarını yorumlayabilecektir

Dersin İçeriği:

Hafta Teorik Uygulama

1 Beton ve içeriği tanımı Beton malzemeleri incelemek

2 Çimento kıvam, çimento priz Çimento deneyleri

3 Çimento hacim sabitliği Çimento deneyleri

4 Çimentoda özgül ağırlık Çimento deneyleri

5 Agregada birim hacim ve özgül ağırlık Agrega deneyleri

6 Agregada elek analizi Agrega deneyleri

7 Agrega su emme oranı, agrega aşınma kaybı, ince agregada ince madde oranı Agrega deneyleri

8 Ders tekrarı ve Ara Sınav

9 Beton birim hacim ağırlığı deneyi yapmak Beton deneyleri

10 Beton kıvam deneyleri yapmak Beton deneyleri

11 Beton basınç deneyleri yapmak Beton deneyleri

12 Beton karot deneyleri yapmak Beton deneyleri

13 Betonda mineral katkı kullanmak Mineral katkı oranı

14 Betonun taşınması ve dökümü, bakımı Kalıp kontrolü ve sökümü

Erzincan Üniversitesi İnşaat Bölümü Beton Teknolojisi dersinin amaç ve öğrenme çıktıları nelerdir?

Dersin gayesi: Bu ders ile öğrenci, sipariş edilen betonu, standartlarına münasip üretim aşamalarının denetimini yapabilecektir.

Öğrenme Çıktıları:

1. Standardına münasip çimento deneylerini yapabilecektir

2. Standardına münasip agrega deneylerini yapabilecektir

3. Standardına münasip beton deneylerini yapabilecektir

4. Beton özelliklerine göre katkı(lar) kullanabilecektir

5. Standardına münasip

Dersin içeriği ve haftalara dağılımı şöyle;

Hafta Modüller/İçerik/Konular

1 Çimentoda Kıvam, Çimento Priz

2 Çimentoda Hacim Sabitliği

3 Çimentoda Özgül Ağırlık

4 Çimentoda Dayanım

5 Agregada Birim Hacim ve Özgül Ağırlık

6 Agregada Elek Analizi

7 Agregada Su Emme Oranı, Agregada Aşınma Kaybı, İnce Agregada İnce Madde Oranı

8 Ara Sınav

9 Beton Birim Hacim ağırlığı deneyi yapmak

10 Beton Kıvam Deneyleri yapmak

11 Beton Basınç Deneyi Yapmak

12 Beton Karot Deneyi Yapmak

13 Betonda Mineral Katkı Kullanmak, Betonda Mineral Katkı Kullanmak

14 Betonun Taşınması ve Dökümü, Betonun Bakımı

Emlak Mimar