Bazilika nedir?

Bazilika, Hristiyanlığın ilk dönemlerinde ibadet için kullanılan yapıdır.

 
 

Mimarlık

Bazilika kelimesinin üç farklı anlamı vardır:

BirincisiRoma kamu binası,ikincisi haç şeklindeki gibi orta alanı ve koridorları olan kilise ve son olarak resmi törenler için Papa tarafından yetkilendirilen büyük kilise.

SÖZLÜĞE BAKARSAK:

1- İçi, ortadaki yüksek, yanlardakiler daha alçak olmak üzere iki sıra sütunla üç salona ayrılmış, dikdörtgen şeklinde büyük kilise.

2- Kral sarayı.

3- Dikdörtgen şeklinde, uç bölümünde yarım çembere benzeyen bir çıkıntısı olan Roma mahkemesi.

(Mimarlık) (Yun. basileus = kral) 1. Kral sarayı. 2. Dikdörtgen şeklinde, nihayetinde bir çıkıntısı olan Roma mahkemesi. 3. İçi iki sıra sütunla ortadaki yüksek, yanlardakiler daha alçak olan üç şahına ayrılmış, dikdörtgen şeklinde kilise.

Şahane, yüce anlamlarına da gelir.

İngilizcesi Basilica.

ASLI BURADAN GELİYOR:

MS. 324 yılında Roma İmparatoru Konstantin'in din değiştirerek Hristiyanlığı kabul etmesiyle, tüm Roma şehirlerinde ibadet yeri ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Hristiyanlığın hızla yayıldığı bu geçiş devrinde kilise ve şapel inşası ihtiyaca cevap olmaktan uzaktı. Bu nedenle şehirlerin yönetilmesinde kullanılan idari binalardan bazıları, ibadet için münasip hale getirildi. Böylelikle tören, karar alma, mahkeme etme gibi amaçlarla kullanılan bu meskenlerin ibadet için de kullanılması ile bazilikalar ortaya çıktı.

Bazilika nedir? - emlakmimar.com

Bazilikalar, çoğunlukla dikdörtgen şeklinde salonlar şeklindedir. İyi korunarak bugünümüze gelen bazilikalarda, bina iç yapısının ilk amacına münasip olarak, idari ihtiyaçları karşılamak üzere inşa edildiğini görmek mümkündür.

Gelecekte Roma kentlerinde kilise ve şapel inşaları ile bazilikalara olan ihtiyaç ortadan kalktı. Bu sebep ile bazilikalar Roma İmparatorluğu'na ve belli bir döneme tarihlenen yapılardır. Ege ve Akdeniz Kısmında, Doğu Roma İmparatorluğu'nun antik kentlerinde bolca bazilika örneği bulmak mümkündür.

BAZİLİKALARIN GELİŞİMİ

Erken Hristiyan ve Ortaçağ mimarilerinde, yan geçitleri bulunan (yan nef), galerili veyahut galerisiz kilise; bazilikal planlı kilise. Bazilikal planda ölçü birimi çoğu zaman transept karesidir. Bir çok roman kilisesi bu ilke üstüne kurulmuştur. Transept karesinin ölçülerine -bazen küçük sapmalarla- koronun, transept kollarının, naos (orta nefin), kemer gözlerinin ölçülerinde rastlanır. Bazilikal plan tipi Gotik Sanat zamanında doruk noktasına ulaşmıştır. Kubbeli bazilika naosun (ana nef) üstü kubbe ile örtülü bazilika. İstanbul'da bulunan, Justinianus devri yapıtı Hagia Eirene (Aya İrini) kilisesi bir kubbeli bazilikadır.

Bazilika Tipleri:

Merkezi Plan Tipli Bazilikalar

Kubbeli Bazilikalar

Haç Vari Plan Tipli Bazilikalar

Yunan Haçı Plan Tipli Bazilikalar

Mix Plan Tipli Bazilikalar

Emlak Mimar