Basit tamir ve tadil nedir?

Basit tamir ve tadiller, yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetler arasında yer alıyor. Peki, basit tamir ve tadil esasları nelerdir?

 
 

Sözlük

Basit tamir ve tadil, yapılarda esaslı tadilat bünyesinde olmayan, taşıyıcı sistemi, bağımsız bölümün dış cephesini, ıslak hacimlerin yerini ve sayısını değiştirmeyen; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı onarımı ve kiremit aktarılması gibi her çeşit tamir ve tadil işlemleri oluyor.

Basit tamir ve tadiller, yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetler arasında yer almakta.

Yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetler

(1) Basit tamir ve tadiller, balkonlarda yapılmış olan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, pergola, çardak/kameriye ve benzerlerinin yapımı ile bölme duvar, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı ve benzeri elemanların tamiri ve pencere değişimi ruhsata tabi değildir.

(2) Taşıyıcı sistemi etkilememek ve 634 nolu yasa uyarınca muvafakat alınmak şartıyla; binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı minimum "C" olabilecek biçimde mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafından yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları ile binanın kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi değildir. Bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması ve fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile beraber ilgili idareye sunulması, binanın projesindeki mimari görünüşlere bağlı kalınması ve idaresinden izin alınması zorunludur.

(3) Yapı ruhsatı başvurusu yapılan parselde, mimari projenin ilgili idaresince onaylanmasını müteakip, fenni mesul ve iş güvenliği sorumluluğunun üstlenilmesi, uygulamaların şantiye şefi tarafından yürütülmesi, yapı sahibi ve müteahhidi tarafından yapı ruhsatı alınmadan yapının inşasına başlamayacağına dair noter taahhütnamesi verilmesi şartıyla, ruhsatı veren idarenin münasip görüşü ile kazı izni verilebilir. Bu iznin verilebilmesi için sorumluluğun üstlenildiğine dair hususun da fenni mesul ve şantiye şefi taahhütname ve sözleşmelerinde yer alması zorunludur. Fakat, kazı sahasında kazık, palplanş, istinat duvarı ve benzeri uygulamaların olması halinde, bu yapıların projelerinin onaylanması ve ruhsatlandırılması zorunludur.

Emlak Mimar