Atrium nedir?

Avlu ya da bahçenin, Roma mimarisindeki adı. Adı gibi, mimari biçimi de farklıdır.

 
 

Mimarlık

Eski Roma evlerinin ortasında, ilk Hristiyan kiliselerinde (bazilikalarda) ise girişin önünde yer almakta olan avlu.

Atrium nedir? - emlakmimar.com

Zamanımızda şu anlamlarda da kullanılır

Otel ya da benzeri bir yapıda ortası açık merkezi alan. Ya açık hava 3802 çatının saydam oluşundan dolayı genelde doğal ışık alır.

İsim olarak kullanıldığı zaman; "atriyum, kulakçık, avlu, orta avlu (Roma); kemeraltı" anlamına gelir

Tıp dilinde ise kalp kulakçığı için atrium kelimesi kullanılmaktadır

Alışveriş merkezlerindeki üstü cam kaplı meydansı bölümlere de avm atriumu adı verilir

Eski Roma'da özel evlerin başlıca kısımları atrium ve peristildi.

Ailenin günlük yaşamı, kare 3802 dikdörtgen planlı bir mekân olan atriumda geçerdi. Etrafında sohbet etmek ve dinlenmek için kullanılan bölmeler bulunan atriuma sokaktan prothyrum adıyla anılan bir koridordan geçilerek ulaşılırdı. Atrium ile peristil arasında yer almakta olan tablinum ise açık bir yaşam mekânıydı. Tablinum'un bir kenarında, peristile geçilen bir hol (fauces) bulunurdu.

Atrium, evin tümünün bir atriumdan oluştuğu Etrüsk konut mimarlığından gelen bir öğeydi; peristil ise MÖ 2. yüzyıl dolaylarındaki Eski Yunan konutlarından alınmıştı.

Atrium nedir? - emlakmimar.com

Tipik bir örneği Pompei'deki Vetti Evi'nde görülebilen peristile, ailenin özel yaşamının geçtiği oecus (kabul odası), cubiculum (yatak odası), ala (özel konuşmalar için niş) ve triclinium (yemek odası) gibi mekânlar açılırdı. Pompei'deki Pansa Evi'nde yemek odalarında, her biri üçer kişilik üç sedir bulunuyordu, çünkü Eski Roma'da şölenlere en fazla dokuz konuk çağrılırdı. Benzer evin atrium ve peristilinde çepeçevre üst kat odaları da vardı.

Emlak Mimar