Asliye hukuk mahkemesi harcı 2016

Türkiye'de adli yargı kolunun içinde yer alan hukuk mahkemelerinden biri olan asliye hukuk mahkemesi harcı 2016 ne kadar?

 
 

Sözlük

Asliye hukuk mahkemeleri, Türkiye'de adli yargı kolunun içerisinde yer almakta olan hukuk mahkemelerinden biridir.

6100 No lu yasa gereğince, dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, tersine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesi oluyor.

Asliye hukuk mahkemelerinde Tapu veyahut Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları, Tenkis ve Mirasta iade Davası, Muvazaa sebebi ile tapu iptal Davası, Vasiyetnamenin iptali Davası gibi davalar açılabiliyor.

Ek olarak

Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası

Tapu iptali ve Tescili Davaları

Şuf’a Davası

Geçit Hakkı Davası

Ecrimisil Davası

Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası

Tespit Davası, açılabiliyor.

Asliye hukuk mahkemesi harçları 2016:

2016 senesi yargı harçları tarifesine göre Asliye Hukuk Mahkemelerinde aşağıdaki oranlarda başvuru ve celse harçları alınacak;

Başvuru harcı:

Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde 29,20

Celse harcı:

Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (29,20 TL'den az olmamak üzere) (Binde 2,27)

Emlak Mimar