Asansör tescili nasıl yapılır?

Asansörün resmi olarak ilgili idare tarafından kayıt altına alınması, tescil işlemi olarak ifade ediliyor. Peki, yeni asansör tescili nasıl yapılır? Eski asansör tescili nasıl yapılır?

 
 

Sözlük

Asansörün resmî olarak ilgili idare tarafından kayıt altına alınması, tescil işlemi olarak ifade edilmekte. Asansör tescil işlemi yeni asansör ve var olan asansörler için değişik biçimde yapılıyor.

Peki, yeni asansör tescili nasıl yapılmaktadır? Eski asansör tescili nasıl yapılmaktadır

Yeni asansörün tescili

Asansör yönetmeliği bünyesinde piyasaya arz edilen yeni asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla otuz gün içinde asansör monte eden tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idareye tescil ettirilir.

Asansör monte eden, tescil işlemi için aşağıdaki kısımda belirtilmiş olan evrakların sureti ile beraber ilgili idareye başvurur:

a) Sanayi sicil belgesi,

b) Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi ya da raporu,

c) AT uygunluk beyanı ve imza sirküsü sureti,

ç) Garanti belgesi,

d) TSE hizmet yeterlilik belgesi,

e) Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen montaj ve proje bedeli dahil fatura,

f) İlk periyodik kontrol raporu.

Tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilmez.

Münasip görülebilen tescil başvurusu en sonunda, ek-2’de yer almakta olan içeriğe münasip olacak biçimde onaylı tescil belgesi ilgili idare tarafından düzenlenir ve asansör monte edene sunulur.

Var olan asansörün tescili

A tipi muayene kuruluşu tarafından tespiti yapılmış olan ve TS EN 81-80 standardı esas alınmak suretiyle güvenlik seviyesi artırılan var olan asansör, bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idare tarafından tescil edilir.

Bina sorumlusu, var olan asansörün güvenlik seviyesinin TS EN 81-80 standardına göre artırıldığını ispatlayacak olan yeşil etiket almış periyodik kontrol raporuyla ilgili idareye 30 gün içinde başvurur.

Var olan asansörün tescil belgesi, ek-3’te yer almakta olan içeriğe münasip olabilecek biçimde ilgili idare tarafından düzenlenir ve bina sorumlusuna sunulur.

Emlak Mimar