Asansör

İnsanları, yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren, elektrikle işleyen araçtır. Asansör zorunluluğu 5 kattan 4 kata indirildi.

 
 

Mimarlık

Asansör nedir?

Asansör, dikey yahut belli açılarla yük ve insan taşımada kullanılan araçtır. Şehirlerde her geçen gün artan arsa değerleri sonucu daha yüksek binalar yapılmış olması, kimselerin üst katlara ulaşabilmesi için asansörleri zorunlu kılmıştır. Ek olarak inşaatlarda ve fabrikalarda yük taşıyan asansörler de bulunur

Asansör çeşitleri nelerdir?

İnsan Asansörleri: İnsan asansörleri apartman, ofis binaları gibi alanlarda kullanılan sistemlerdir. Çeşitli kapasitelerde, asansör boşluğuna uygun olarak üretilen insan asansörleri için hız ayarları binaların yüksekliğine göre ayarlanabilmektedir. İnsan asansörleri kullanılacak alana göre makine daireli ve makine dairesiz olarak imal edilebilmektedir. İnsan taşımada kullanılan asansör modelleri arasında panoramik asansörler, hidrolik asansörleri, halatlı asansörler sayılabilir.

Hidrolik Asansör: Hidrolik asansör sistemleri çok katlı olmayan binalarda kullanılan asansör sistemleridir. Makine dairesi bulunan hidrolik asansör sistemleri oldukça sessiz çalışmakta, tek ve çift piston seçenekleri ile üretilebilmektedir. Kalkış ve durma anında yumuşak olan hidrolik asansörler insan taşımanın yanında servis asansörü, yük asansörü olarak da kullanılabilmektedir.

Panoramik Asansör:Özellikle oteller ve alışveriş merkezlerinin iç kısmında rastlayabileceğiniz panoramik asansör sistemleri estetik görünümleri ve yolculuk esnasında 180 derecelik bir açı ile görüş imkanı sağlaması açısından tercih edilmektedir. Panoramik asansör sistemleri için piyasada pek çok farklı kabin tasarımı bulunabilmektedir. Hidrolik sistemlerin kullanıldığı panoramik asansörler sessiz çalışmaları sayesinde iç mekanlarda sorunsuz olarak kullanılabilmektedir.

Makine Dairesiz Asansör: Makine dairesiz asansör sistemleri çok katlı olmayan yapılarda alandan kazanmak amacıyla tercih edilen asansör sistemleridir. Oldukça sessiz çalışan makine dairesiz asansörler makine dairesi kurulmasına olanak tanımayan yapılarda kullanılmaktadır. Asansör sistemini çalıştıran tahrik makinası kuyu içine ya da asansör kabini üzerine monte edilebilir.

Servis Asansörü: Yolcu trafiği yoğun olan yapılarda kullanılmak üzere tasarlanan servis asansörleri özellikle geniş kabinleri sayesinde bir seferde çok daha fazla yolcu ve yük taşımaya imkân tanımaktadır. Alışveriş merkezleri, hastane ve yaya trafiğinin yoğun olduğu toplu taşıma noktalarında görebileceğiniz servis asansörleri istenilen tip, kabin modeli ve kapasitede imal edilebilmektedir.

Engelli Asansörü: Şehir içinde toplu taşıma duraklarının bulunduğu metro, tramvay, tren istasyonu gibi noktalarda engelli vatandaşların kolay ulaşımı amacıyla kullanılan engelli asansörleri ayrıca alışveriş merkezi, otel ve kamu binalarında tercih edilmektedir. Engelli asansörleri merpenlere monte edilebildiği gibi platform şeklindeki modelleri de bulunmaktadır.

Yürüyen Merpen Sistemleri: Oteller, alışveriş merkezleri, havaalanı, büyük ofis binaları gibi alanlarda kullanılan yürüyen merpen sistemleri ve yürüyen yol sistemleri yayaların rahat gezebilmesi, çok katlı binalarda kolayca dolaşabilmesi ve uzun yolları kısa sürede alabilmesi amacıyla tasarlanmış olan sistemlerdir. Her türlü binaya göre açık veya kapalı olarak uygulanabilen yürüyen merpen ve yürüyen yollar kullanılmadıkları anlarda enerji koruma sistemi ile işletme masraflarının azaltılması yönünde olanak sağlamaktadır.

Asansörün tarihçesi

Mimarlar ve Mühendisler Odası’ndan Ethem Çulcu’ya göre; bu tür sistemlerin gerçekleştirilmesi ve uygulanması fikrinden Romalı Mimar Vituve'ün yazılarında bahsedilmiştir


Uygulanabilir ve bugünkü asansörlerin başlangıcı sayılabilecek, belgelenmiş bir yapı, 17. yüzyıl sonlarına doğru Fransa’da, Vilayer adlı bir Fransız tarafından tasarlanarak uygulanmıştır.

Daha sonraki senelerde benzer mühendis tarafından dizayn ve konstrükte edilen, 1867 senesinde Fransa’da düzenlenen Uluslararası Sergide, "Asansör" adını vermiş olduğu daha geliştirilmiş bir mekanizma sergilemiştir. Bu sistemde tahrik gücü olarak Buhar ve Su basıncından faydalanılmıştır.

Asansör Tekniği yıllara göre hızla gelişme göstermiş olup, bu teknoloji ve tasarımda, Fransa’da Roux ve Combaluzier, Almanya 3802 Siemens, İsviçre’de, Schindler, Amerika’da Otis, Japonya’da Mitsubishi, öncülük edip, temel tasarım, prensip ve uygulamalar geliştirmişlerdir.

Asansör - emlakmimar.com

En ünlü asansör firmaları hangileridir?

Bugün dünyada teknoloji harikası sayılabilecek düzeyde, hızlı, kaliteli ve son derece güvenli asansörler üretilmekte ve geliştirilmektedir. Bunlar, Amerika'da "Otis", Japonya'da "Mitsubishi" ve “Hitachi”, Almanya'da "Siemens" ve "Haushahn", "Lutzalgı", İngiltere'de "Stannah" ve "Delbridge”, İsviçre'de "Schindier", Finlandiya da "Kone" başta gelen kuruluşlardır.

Asansör kullanımının şartları nelerdir?

Asansör firması, Her yaptığı asansör için, Belediyeden veyahut Valiliklerden (Belediye) hudutları dışarısındaki yapılar için) İşletme ruhsatı almakla yükümlüdürler Belediye ya da Valilik, işletme ruhsatı vereceği asansörde; aşağıdaki şartları arayacaktır.

1- Asansör firmasının Asansör yönetmeliğinin 18. Maddesinde yazılı olan ve olması zorunlu bulunan evrakların sahip olduğunun kontrolü.

a- Sanayi ve Ticaret bakanlığından, Asansör tesisini yapabileceğinin tevsit eden, her tip asansör için "imalat belgesi"

b- İmalat belgesi alan firmalarını Türk standartları enstitüsünden "TSE belgesi" veyahut "TSEK belgesi."

2- Yönetmeliğin 4. maddesine göre, projenin, muayenesi yapılmış olan asansöre uygunluğunun kontrolü.

3- Bu asansörlerle ilgili Boyut, Tolerans, Muayene ve deneylerin kullanılan standartlardan ilgili maddelere göre kontrolü.

4- Bakım sözleşmesinin varlığının kontrolü.

Asansör bakımı nasıl olmalıdır?

Her asansör işletmeye alınmadan önce, devamlı kontrol altında tutulabilmesi için, muhakkak bakım ve onarım sorumluluğunun taşıyacak bir asansör firması ile yazılı anlaşmaya bağlamaktadır.

Bu firma, çoğu zaman, asansörü tesis eden firma olabileceği gibi, Başka gibi firmada olabilir. Lakin, garanti süresi içersinde bakım firması muhakkak asansörü yapan firma olmalıdır.

Asansör firması ya da bakımcı firma, Bakımı yaptığı asansör için, yedek parça stoku bulundurmayı taahhüt etmelidir. Bakımcı firmanın tesiste değiştireceği malzeme, o tesisin orijinal malzemesi olmalıdır.

a- Asansör firması ya da bakımcı firma, asansöre bakım yapma periyodunu belirtecektir.

b- Asansör firması yahut bakımcı firma, Arıza ihbarına müdahale süresini belirleyecektir.

c- Bakım ve buna bağlı ödemeler, Muhakkak firmanın resmi belgesi ile belgelendirilmelidir. (Bakım formu, fatura gibi)

d- Garanti dışarısındaki bakım süresince, arızaların giderilmesinin, parça değiştirilmemesi durumunda bedava olduğu, parça değiştirilmesi gerektiğinde parçasının işçiliği ile beraber ücrete tabi olacağı.

e- Anlaşmalı bakım firması dışında, Başka bir firma ve insanların asansöre müdahale ettirilmemesi hükümleri yazılmalıdır.

Asansör kontrolünü kim yapar?

Yapının bağlı olduğu Belediyelerce veyahut Valiliklerce (Belediye hudutları dışarısındaki binalar için) Senede asgari bir kere, her asansörün kontrolü yapılacaktır.

Fakat, kadrosunda yeterli eleman bulunmayan belediyeler yahut valilikler senelik kontrollük için, Asansörün bakımını yapan firma yahut dışarıdan Elektrik ya da makina mühendisine yaptırılabilecek.

Bu mühendis emniyet ve işletme yönünden tesisin işletilmesinde engel bulunmadığını belirten ve sorumluluğunu taşıyan bir rapor verecektir.

Bu rapor (3) nüsha olacak, Belediye veyahut valilikte, Bakımcı firmada ve kullanımda kalacaktır. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden, asansörün bulunmuş olduğu binanın yöneticisi ve bakımını yapan firma müştereken sorumludur.

Asansörlerde hangi standartlar uygulanmaktadır?

- Türk standartları enstitüsünün yayımladığı;

- TS 863 "Asansörler insan taşımak için elektrikli"

- TS 1812 "Asansörlerin hesap, Tasarım ve yapım kuralları" (Elektrikle çalışan insan ve yük asansörleri için)

- TS 1108 "Asansörler yük taşımak için elektrikli"

- TS 4789 "Asansör kılavuz rayları ve bağlama pabuçları"

- TS 2168 "Asansörle Bakım kuralları" (İnsan ve yük taşımak için, elektrikle çalışan)

Asansör sektörü, İstanbul'da nerede buluşuyor?

İnşaat Sektörü için stratejik öneme sahip asansörleri konu alan fuar, 4-7 Nisan’da 13. Kez düzenleniyor. Asansör İstanbul 2013 Fuarı, 4 Nisan’da başlıyor...

Uluslararası asansör sektörünü 2 senede bir İstanbul’da buluşturan, bölgesinin en büyük fuarı 13. kez kapılarını açıyor. İFO Fuarcılık tarafından AYSAD (Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği) desteğiyle 4 - 7 Nisan 2013 tarihlerinde 6 salonda birden gerçekleştirilecek olan Asansör İstanbul’da bu sene 37 ülkeden 390 firma ürün ve hizmetlerini sergiliyor. Türkiye’nin peşi sıra Çin, İtalya, Almanya, Fransa, Yunanistan, Hindistan, İspanya, İsviçre, Lübnan, Tayvan ve Amerika gibi dünyanın değişik noktalarından gelecek katılımcı firmalara ev sahipliği yapacak fuara, dört tüm gün toplam 27 bin profesyonel ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Sadece asansör komponent üreticileri ile montaj, taahhüt ve bakım firmalarının değil; inşaat sektöründeki büyük yatırımcılar ve mimarların da ilgi odağında olan Asansör İstanbul Fuarı, yükselerek büyüyen yapı sektörü için uluslararası ölçekte önemli görülen bir organizasyon olarak görülüyor.

Dünyada her gün milyonlarca kimsenin kullandığı dikey ulaşım aracı asansörlere ilişkin en yeni ürün, teknoloji ve uygulamaların sergilendiği Asansör İstanbul Uluslararası Fuarı’na 4 Nisan’da kapılarını açıyor. Katılımcılarına, sektörün gelişen teknolojilerini yakından takip edebilmenin peşi sıra yeni işbirliği ve yatırım fırsatları sunan fuarı ziyaret edenler, bu alanda dünyanın en büyük firmaları ile bir araya gelerek, asansördeki yenilikleri yerinde görüp, sektörün gelişimi ve değişimine yönelik bilgi sahibi olacak.

Asansör - emlakmimar.com

İnşaat sektöründen büyük yatırımcılar Asansör İstanbul Fuarını ziyarete hazırlanıyor!

Sadece asansör komponent üreticileri ile montaj, taahhüt ve bakım firmalarının değil; inşaat sektöründeki büyük yatırımcılar ve mimarların da ilgi odağında olan Asansör İstanbul Fuarı, yükselerek büyüyen yapı sektörü için uluslararası ölçekte önemli görülen bir organizasyon olarak görülüyor. Bir yandan artarak devam etmekte olan AVM inşaatları, diğer taraftan kentsel dönüşüm projelerinin yanında getirdiği “yüksek binalı” yeni yapılaşma, yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin stratejik önemini daha da artırıyor. Dolaylı olarak, İnşaat sektöründeki büyük yatırımcılar; daha güvenli ve daha konforlu binalar inşa etmek için ihtiyaç duyacakları asansörlerin özelliklerine karar vermek ve üreticilerle birebir görüşmek üzere Asansör İstanbul fuarını ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Fuarın Konferans Programı, katılanlara bilginin anahtarını sunuyor...

Gelenekselleşen ve Asansör İstanbul’u ticari bir fuarın yanında ek olarak benzer zamanda sektör zirvesi durumuna getiren konferanslarda, asansör alanında önemli kişi ve kuruluşların sunumları olacak. Program bünyesinde VDMA’dan Ebru Gemici “Asansör ve Yürüyen Merdivenlerde Endüstriyel İstatistikler”i paylaşırken, AYSAD İletişim Komitesi Başkanı Selçuk Dikmen’in moderatörlüğünde; Jean Luc Detavernier ve Luc Rivet “Avrupa’da SNEL Uygulamaları”nı değerlendirecek. Yine program bünyesinde “Almanya’da EN 81 + A3 Uygulamaları” ise Wittur’dan Wolfgang Adldinger tarafından anlatılacak. AYSAD Başkanı Sefa Targıt moderatörlüğünde ise sektörün güncel konusu olan “Asansör Senelik Kontrolleri” konusunda bütün paydaşların görüşleri sunulacak. Oturuma; T.C.Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nden Zühtü Bakır, TMMOB MMO’dan Halim Akışı, TSE’den İlknur Kılıç, Szutest’den Mehmet Işıklar, AYSAD’dan Aziz Bilge ve Fuat Durdağ katılacak.

Asansör - emlakmimar.com

Bozkurt: “Ziyaretçilerimizin bu fuara minimum 3 günlerini ayırmalarını öneriyoruz”

“Yaşanan bütün gelişmeler, asansör sektörünün önümüzdeki seneler boyunca hem içerde aynı zamanda ihracat pazarlarında büyümeye devam edeceğini gösteriyor” diyen Asansör İstanbul Fuarı Proje Müdürü Seda Bozkurt, fuar ziyaretçilerine 4-7 Nisan 2013 tarihlerinde düzenlenen organizasyonda bütün katılımcılar ile tanışabilmek ve fuardan azami verim alabilmek için minimum 3 günlerini buraya ayırmalarını öneriyor.

13.Uluslararası Asansör Fuarı’nın açılış seremonisi 4 Nisan saat 11:00’de TÜYAP Beylikdüzü Fuar Alanı’ndaki 4, 5 ve 6 numaralı salonların fuayesinde gerçekleştirilecek. Açılışa; T.C.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, AYSAD Yönetim başkanlığı, çokca sektörel dernek ve birliklerin temsilcileri, Asansör İstanbul 2013 fuar katılımcısı firmaların yöneticileri, yurtiçi ve yurtdışı basın temsilcileri ile bu sene ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilen Genel Kurul için İstanbul’da bulunan ELA (European Lift Association) delegelerinin katılımı bekleniyor.

Asansör zorunluluğu kaç kata indi?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre, apartmanlarda asansör zorunluluğu 5 kattan 4 kata indi.

Yeni düzenlemeler hakkında bilgi veren Bakan Bayraktar, daha önce 5 katlı binalara asansör zorunluluğu bulunduğunu hatırlatarak “Yeni yönetmelikle 4 katlı binalarda da asansör konulması zorunlu hale gelmiştir. Ek olarak 3 katlı binalarda da asansör boşluğu konulması şartı getirilmiştir. Yaptığımız düzenleme ile vatandaşlarımızın konforlu bir yaşam sürerken çevre değerlerini de azami derecede korumalarını ve yaşam alanlarına yansıtmalarını hedefliyoruz. Türkiyede yaygın olan tek tip çatı anlayışından vazgeçerek, yörenin mimari özelliklerine, iklimine, yağış özelliklerine, kurak ve yeşil olması gibi özelliklere göre değişik çatı sistemlerine gitmeyi amaçlıyoruz” halinde konuştu.

Emlak Mimar