Arsa yatırımcıları dikkat

Arsa ve arazi yatırımının ülkemizde küçük yatırımcılardan, büyük yatırımcı gruplara kadar çok geniş bir kesimin ilgisini çektiğini ifade eden Alcan, “...

Emlak Rehberi

Gayrimenkul, türkiyede daima kazandıran bir yatırım enstrümanı olmuşsa da, Gayrimenkul Hukuku Avukatı Emre Alcan kar potansiyelinin çok çok fazla olduğu arsa ve arazi yatırımından zarar etmiş diğer bir deyişle, mağdur olmuş olanların sayısının çok fazla olduğunu belirtti.

Arsa ve arazi yatırımının türkiyede küçük yatırımcılardan, büyük yatırımcı gruplara kadar çok geniş bir kesimin ilgisini çektiğini ifade eden Alcan, “örnek verirsek; güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin en ehemmiyetli ayaklarından biri olan arazi tercihi kısmında, ne yazık ki yanlış arazi tercihi sonucu başlayamayan yahut onca emekten sonra durdurulma noktasına gelen çok miktarda enerji yatırımları ile karşılaşabiliyoruz.” Dedi.

“Tesis yapılmış olması amaçlı satın alınması planlanmakta olan taşınmaza ilişkin yürüyen bir Kamulaştırma Davasının dahi genelde tapu kayıtlarında belirtilmediğini söylemekte yarar var. Konunun çok detaylı olması sebebi ile şurada yalnızca devamlı görülebilen problemlerden bahsedeceğim.” Diye konuşan Alcan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

İlk başta, küçük yatırımcıların hisseli tapu olarak adlandırdıkları arsa/arazilerden cazip fiyatına karşın uzak durmamaları durumunda ilerde bir ortaklığın giderilmesi davasına taraf olabileceklerini belirtmekte yarar var.

Diğer önemli husus, idarelerin haksız imar uygulamaları. Şuyulandırma, %40’ı aşan dop kesintileri, idarenin terke mecbur edip yazılı yapılmayan bağışlamalar nihayetinde şartı yerine getirmemeleri daha sonrasında terk edilen kısmı satışa çıkarmaları, taşınmazı toptan kamusal alana ayırmaları veyahut imar çalışmaları öncesi tarla vasfındayken çok çok ucuz fiyata kamulaştırılması gibi çok miktarda yatırımcıyı mağdur edebilen haller ilgili.

Arazinin etüt edilmesi, mülkiyet sınırlarının ve kullanım durumlarının belirlenmesi, imar planları, var ise bölüm ve çevre koruma planları, halihazır haritalar, kadastro paftaları, maden sicilleri, koruma ve sit alanlarını göstermektedir haritalar, orman amenajman haritaları, içme suyu havza koruma planları, boru hatları, karayolu ve/veya demiryolu geçişleri vb. incelenerek, tarım arazileri, askeri bölgeler, sanayi bölgeleri ya da serbest bölgeler vb. gibi özel yasalarla tanımlanmış ve sınırlanmış alanlarla olan ilişkileri araştırılmalıdır. Ek olarak tapu sicilinde taşınmaz üstünde takyit ve takyidatlar olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Yargılama sürelerinin uzunluğu, devamlı farklılaşan yasalarla hak aramanın ve mağduriyeti gidermenin zorlaşması gibi hukuk devletinde olmaması gerekli olan uygulamalar nedeniyle yatırımcı, ilerde telafisi mümkün olmayacak bir hataya düşmeden önce yani, arsa/arazi yatırımı öncesinde taşınmazın bulunmuş olduğu yer tapusunda, belediyesinde, adliyesinde yerine göre diğer idarelerde gereken çalışmaları kesinlikle tamamlamış olmalıdır.

Emlak Mimar