Apartmanda gürültünün cezası 2016

Toplu yaşamın sürdüğü yerlerde kişilerin birtakım gürültü kurallarına uymayan kişilere ceza kesiliyor. Peki, apartmanda gürültüsünün cezası 2016 ne kadar?

 
 

Sözlük

Konut sitesi ve apartman gibi toplu yaşamın sürdüğü yerlerde kimselerin birtakım gürültü kurallarına uyması gerekiyor.

Bu kurallara uymayan kimseler yapılmış olan şikayet üstüne para cezası ile karşılaşabiliyor.

2016 senesinde uygulanacak apartman gürültü cezaları, 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ bünyesinde açıklandı.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) uyarınca 2015 senesi için tekrar değerleme oranı %5,58 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu hale binaen, 2872 sayılı yasanın 20 nci maddesinde yer almakta olan para cezaları 1/1/2016 tarihi itibarıyla aşağıdaki bölümde belirtilmiş olan miktarlarda uygulanacaktır;

Bilindiği üzere apartmanda yapılmış olan gürültüler için uygulanacak ceza hükümleri Çevre Yasası dahilinde 14. maddenin h bendinde açıklanıyor.

Kanunda 400 Lira olarak belirlenen apartman gürültü cezası, 2015 senesinde 770 TL olmuştu. Peki, apartman gürültü cezası 2016 ne kadar oldu?

2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğe göre, apartman gürültü cezası 2016; 812 TL oldu.

Emlak Mimar