Apartmana dışarıdan yönetici atanır mı?

Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanıyor; eski yönetici tekrar atanabiliyor. Peki, apartmana dışarıdan yönetici atanır mı?

 
 

Sözlük

Yönetici her sene kat malikleri kurulunun kanuni senelik toplantısında tekrar atanıyor; eski yönetici tekrar atanabiliyor.

Anagayrimenkulün tüm kısımları bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici halinde oluyor. Fakat malik yöneticiliği istememe hakkına da sahip oluyor.

Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı açısından çoğunluğu tarafından atanıyor. Peki, apartmana dışarıdan yönetici atanır mı?

Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veyahut dışardan seçecekleri bir kimseye yahut üç kişilik bir kurula verebilirler.

Hakimin yönetici ataması

Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz ya da toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o geyrimenkulün bulunmuş olduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üstüne ve imkan varsa diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır.

Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üstünden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez. Lakin haklı bir neden çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.

Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veyahut dışardan seçecekleri bir kimseye

veyahut üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (yönetme heyeti) denir

Emlak Mimar