Aile konutu eş muvafakatnamesi nedir?

Aile konutu şerhi malik olan eşin bazı haklarını kısıtladığı gibi, malik olmayan eşe de bazı haklar tanıyor. Peki, aile konutu eş muvafakatnamesi nedir?

 
 

Sözlük

Ailenin beraber yaşadığı, acı tatlı günlerini geçirmiş olduğu mesken aile dairesi oluyor. Bu meskenler üstünde malik olmayan eş tapu kütüğüne aile dairesi şerhi koyabiliyor.

Bu şerh malik olan eşin bazı haklarını kısıtladığı gibi, malik olmayan eşe de bazı haklar tanıyor.

Kanunen; eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile meskeni hakkında kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez ya da aile evi üstündeki hakları sınırlayamaz.

Rızayı sağlayamayan yahut haklı bir neden olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir. Peki, aile dairesi eş muvafakatnamesi nedir?

............... Tapu Müdürlüğü'ne

Eşimin ..................................... adresinde yer almakta olan aile konutumuzu ........ tarihinde ........... alıcıya satmasında muvafakat ettiğimi beyan ve kabul ederim.

Muvafakat Edenin Adı – Soyadı :

İmzası : :

Emlak Mimar