Şirvan nedir?

Çatı katında genellikle depo amaçlı kullanılan bölümdür.

 
 

Sözlük

Şirvan nedir?

Taşınmaz mallar üstünde çatı arasında bulunan basık odalara Şirvan denir.

Şirvan kelimesinin çok anlamı vardır. Bunlar:

Türkçe'de;

1.Aslan barınağı (erkek ismi) anlamını taşırken,

Kürtçe'de;

1.Süt sağan kişi (kız ismi)

2.Yiğit kişi (erkek ismi) anlamlarını taşıyan isim.

Ek olarak, İran'da bir şehrin, Siirt'in bir ilçesinin ve Azerbaycan'da da çok eski ve büyük bir bölgenin adıdır.

Şirvanlar ne için kullanılır?

Genellikle Şirvanlar, eve fazla gelen eşyaları koymak için kullanılmış olduğu gibi son dönemlerde stüdyo daire olarak dizayn edilip aile fertlerinden bir kişinin yaşayabilmesi için tahsis edilir.

Sözcüğün aslı Şirvani iken zaman ilerledikçe Şirvan’a dönüşmüştür. Osmanlı saraylarında taht ve yatakların üzerinde yer almakta olan bezeli, ahşap sundurmadır.

Şirvanlar nasıl olmalıdır?

1.Şirvan - Abşeron Mimarlık abideleri için taş yapılar, bunların alan-mekan çözümünün somutluğu, taş üstünde oyma bitki desenleri karakteristiktir.

2.Şirvan-Abşeron ekolüne mensup inşaatlar, sade mimarlık kısımları ve dekoratif oyma süslemeleri ile tanınmaktadır.

Emlak Mimar