Üretici fiyat endeksi oranları Ekim 2016

Üretici Fiyat Endeksi oranları, Borçlar Kanunu gereğince kira artış hesaplamalarında kullanılıyor. ÜFE oranlarından on iki aylık ortalamalar baz alınarak zam yapılıyor.

 
 

Sözlük

Üretici Fiyat Endeksi oranları, Borçlar Yasası gereğince kira artış hesaplamalarında kullanılıyor. ÜFE oranlarından on iki aylık ortalamalar baz alınmak suretiyle zam yapılıyor.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ ÜFE), belli bir referans zamanında ülke ekonomisinde üretimi yapılmış olan ve yurt içine satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zamanla karşılaştırarak fiyat değişimlerini ölçen fiyat endeksi olarak tanımlanıyor.

Bugün açıklanan verilere göre bu ay kiracıya maksimum yüzde 4,07 oranında zam yapılacak. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verileri şu biçimde;

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Eylül 2016

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0,29 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2016 senesi Eylül ayında önceki aya göre yüzde 0,29 artış, önceki yılın Yıl sonundaki aya göre yüzde 3,79 artış, önceki yılın benzer ayına göre yüzde 1,78 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 4,07 artma göstermiştir.

Sanayinin dört sektörünün önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı alanında yüzde 0,20 artış, imalat sanayi alanında yüzde 0,31 artış, elektrik ve gaz alanında yüzde 0,24 artış ve su alanında yüzde 0,10 düşüş olarak gerçekleşti.

Aylık azami artış kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti

Önceki aya göre endekslerin maksimum artış gösterdiği alt sektörler; kok ve rafine petrol ürünleri (yüzde 5,15), ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) (yüzde 1,29), bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler (yüzde 1,17) alt sektörleridir. Buna karşılık ana metaller (yüzde -0,98), diğer metalik olmayan mineral ürünler (yüzde -0,12), mobilya (yüzde -0,11) bir ay önceye göre endekslerin azami düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında aylık azami artış enerji mallarında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2016 senesi Eylül ayında aylık azami artış enerji mallarında ve senelik maksimum artış sağlam tüketim mallarında gerçekleşti.

Emlak Mimar