Özel imar nasıl alınır, tarlaya özel imar alma yöntemleri

Tarlanız için imar izni nasıl verilir işte bu soruların cevabı bu haberimizde yer alıyor. Tarıma el verişli toprak parçası, sınırlı ve belirli bir ala...

 
 

Emlak Rehberi

Tarlanız var ise, o tarlaya özel imar nasıl alınır? İmar belgesi alabilmek için nereye başvuru yapmalıyım? Planlı alanlar nelerdir? Gibi sorularla karşı karşıya kalıyorsanız bu haberimizi dikkatli halde okumanız gerekecektir.

Tarlanız için imar izni nasıl verilir işte bu soruların cevabı bu haberimizde yer alıyor. Tarıma el verişli toprak parçası, sınırlı ve belirli bir alan tarla olarak belirlenir. Vasfı tarla içerisinde bazı bölgelerde yapılaştırılma için izin verilmiyor. Peki bu iznin sağlanması için neler gerekli. Yani özel imar nasıl alınır sorusunu soruyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı kurallar yer alır.

Hepsinden önce Tarla İmar İzni!

Planlı alanlar tip imar yönetmeliğine göre resmi gazete içinde yayımlanan yönetmelik ve değişiklikler ile beraber bir ada içinde ifraz yapılmak gayesi ile yola bir cephesi var ise muhakkak parsel oluşturulmamaktadır.

Yol üstünde 3802 yol kenarında bir cephesi olmayan parsellerin bulunmuş olduğu bir ada içinde yola cephesi bulunmayan parsele; yol kenarına bir cephe sağlamak gayesi ile bir düzenleme yapılmadan bu parsel içine ve sınırı bulunan diğer parsellere muhakkak ruhsat düzenlenemez. Kanun içinde yer alan 18 inci maddede bu kuralların uygulanmadığı haller içinde yola cephe bulunan parsellerde bir neden ile tevhid edilmesi mecburi olarak kabul edilmiştir.

Parsellerin Kendi Aralarında Anlaşılmaması Durumu!

Eğer ki parsel maliklerin kendi aralarında anlaşamaması malum olursa bu hal karşısında belirlenen bu alanlarda plana ve yapılaşmış olup olmamasına göre kontrol edilmekte. Bu kontrol sonra müsait olan parsele göre tevhid yolu ile parsel yapmak için ilgili idare yetkilendiriliyor.

Kadastral bir yol içinde bir cephesi olmayan tarla için de eğer bir imar planı kapsamı içinde yer almıyorsa belirlenen bazı adımlar bulunmaktadır

Belirlenen bu adımlar için sıralama şu şekildedir.

Tarlada İmar İzni Bulunması!

Yol kenarına herhangi bir cephesi bulunan bir komşu parselden geçit hakkı alınması ile yola cephe sağlanabiliyor. Bu durum karşısında geçit hakkı komşu parsellerin malikleri ile anlaşma içerisinde olunması gerekir. Özel imar nasıl alınır konusunda komşu maliklerin anlaşma durumu da oldukça önemlidir. Bu durum karşısında mahkeme kararı da önemlidir.

Mahkeme her iki halde da geçit hakkının tapuya tescil edilmesi gerektiğine kanaat getiriyor. İmar durumu alabilmek için ve özel imar durumu konusunda kesin olunması için her koşul için kadastral yola cephe olması gerekmektedir

Tarlanız için bir halde kadastral yola cepheniz yok ise; komşu mülk sahibinden geçit hakkı alarak kadastral yol cephesine sahip olabilirsiniz.

Yola cephesi olmayan tarlalar ise eğer imar bünyesinde ise; bu hal karşısında imar planlarının notları ile incelenecek ve buna göre nasıl bir hüküm gerektiğinin incelenmesi söz konusudur.

Emlak Mimar