Önalım hakkı nasıl kullanılır?

Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabiliyor. Peki, önalım hakkı nasıl kullanılır?

 
 

Sözlük

Medeni Kanun gereğince; paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üstündeki payını tümüyle yahut kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabiliyor.

Önalım hakkından feragatin resmî halde yapılmış olması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekmektedir. Belli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tâbidir ve satıştan önce yahut sonra yapılabilmektedir. Peki, önalım hakkı nasıl kullanılmaktadır

Şufa hakkı olarak da bilinen bu hak, alıcıya karşı dava açılarak kullanılıyor.

Önalım hakkı sahibi, adına payın tesciline karar verilmeden önce, satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini, hâkim tarafından belirlenen süre içerisinde hâkimin belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlü oluyor.

Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üstünden üç ay ve her hâlde satışın üstünden iki sene geçmekle düşer.

Önalım hakkından feragatin resmî halde yapılmış olması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekiyor.

Belli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tâbidir ve satıştan önce ya da sonra yapılabilmektedir. Yapılmış olan satış, alıcı yahut satıcı tarafından diğer paydaşlara noter ile bildirilir.

Emlak Mimar