Çukurambar itirazı

SON Bakanlar Kurulu toplantısı, İstanbul’un siluetini bozan binalar ve son yıllarda Ankara Çukurambar’da yaşanan inşaat yoğunluğu nedeniyle ilginç bir...

 
 

Emlak Rehberi

Başbakan ve bakanlardan eleştiri imar yasa taslağı değişiyor. Bakanlar Kurulu toplantısında bazı bakanlar “Parsel parsel izin çıkınca, sahiplerine avantaj sağlandığı tepkileri yaşanıyor ve görüntü kirliliği ortaya çıkıyor. Çukurambar buna misal” dedi.

SON Bakanlar Kurulu toplantısı, İstanbul’un siluetini bozan binalar ve son dönemlerde Ankara Çukurambar’da yaşanan inşaat yoğunluğu sebebiyle ilginç bir oturuma sahne oldu. Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın İmar Yasa Taslağı sunumu esnasında Başbakan Tayyip Erdoğan ve çok miktarda bakan “görüntü kirliliği” ve “arsa sahiplerine avantaj” iddiaları sebebiyle itiraz etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uzun süreden beri üstünde çalıştığı İmar Yasa Taslağı, geçen hafta yapılmış olan Bakanlar Kurulu’nun gündemine gelmişti.

Bakan Erdoğan Bayraktar’ın sunumu esnasında, “inşaat yoğunluğu” ve “inşaat yüksekliği” konusunda bakanlığa verilen yetkileri düzenleyen madde, eleştirilere hedef oldu. Bu kararların, “parsel” olarak değil, “pafta” olarak alınması gerektiği dile getirildi. Bazı bakanlar, bölümsel olarak alınacak kararların, bir kişi ve gruba ayrıcalık yapıldığı iddialarını ve bağlı sakıncaları da ortadan kaldıracağını dile getirdiler. Bakanlar, çoğu zaman AK Partili siyasetçilerin yaşadığı Ankara’nın Çukurambar semtinden misal verdiler..

PARSEL PARSEL OLMAMALI
Bakanlar Kurulu’nun bazı üyeleri, “Tek bir parsele değil, paftaya inşaat yoğunluğu kararı çıkmalı. Parsel parsel izin çıkınca, sahiplerine avantaj sağlandığı tepkileri yaşanıyor ve görüntü kirliliği ortaya çıkıyor. Ankara Çukurambar buna en iyi örnek” dediler. Başbakan Tayyip Erdoğan da, bu eleştirilere hak verdi. Taslağın, yeniden düzenlenmesi ve sonra Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınması kararlaştırıldı. Erdoğan daha önce de İstanbul Zeytinburnu’nda şehrin silüetini bozan ikiz kulelere tepki göstererek, “Sahibiyle konuştum. Tıraşlayın dedim. Ama hiçbir şey yapmadılar. İstanbul’e her geldiğimde binaları sayamam ki, yıldızları saymak mümkün mü? Gözüm kulağım olun, birlikte önleyelim” demişti.

İmar taslağında neler var?
İmar Yasası’nda değişiklik yapan taslakta şu düzenlemeler de yer alıyor:

Kamulaştırması 10 yılda yapılmayan alanlara, ilgili çevre şartları da dikkate alınarak özel mülkiyet kullanımına açılacak şekilde imar hakkı verilecek.
Umumi hizmetlere ayrılan parseller kamuya geçene kadar sahipleri emlak vergisinden muaf olacak. Yapı bulunması halinde kamulaştırma yapılıncaya kadar emlak vergisinin üçte biri ödenecek.

Güçlendirme, ısı ve su yalıtımı, yangından koruma tedbirleri ve enerji verimliliğini sağlamak üzere yapılan tadilatlar ile bağımsız bölümlerin brüt alanını ve sayısını artırmayan, kullanım amacını, değiştirmeyen tadilatlarda vergi, resim, harç ve ücret alınmayacak.
İmar planlarında talep halinde özel mezarlık alanı ayrılabilecek. Bu alanların özel mülkiyete tabi kısımları, hak sahibince özel mezarlık yapılarak işletilebilecek.

Emlak Mimar