Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 3 atama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda 3 atama kararı verildi. Atama kararlarına bugünkü Resmi Gazete'te yer verildi.

 
 

Emlak Haberleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda 3 atama kararı bugünkü Resmi Gazete'te yayınlandı. Kararda Yücel Serdar, Evren Dinçer ve Muhittin Soyvural'ın atamaları yer aldı.

KARARLAR:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2017/27

1- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Tapu ve Kadastro Van Bölüm Müdürlüğüne Yücel SERDAR’ın atanması, 657 sayılı yasanın 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı yasanın 2 nci maddesi uyarınca münasip görülmüştür.

2- Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/951

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Personel Dairesi Başkanlığına, Evren DİNÇER’in atanması, 657 sayılı yasanın 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı yasanın 2 nci maddesi uyarınca münasip görülmüştür.

2- Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Karar Sayısı: 2016/952

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe, Muhittin SOYVURAL'm atanması, 657 sayılı yasanın 76 ncı maddesi, 375 no lu yasa Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı yasanın 2 nci maddesi uyarınca münasip görülmüştür.

2. Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakam yürütür.

Emlak Mimar